Privacy Policy Background
Triangle MeshTriangle Mesh

Yatırımcı İlişkileri

Aşağıdaki İnternet sayfası yalnızca bilgilendirme amaçlı bilgi ve belgeleri içermektedir. Söz konusu bilgi ve belgeler herhangi bir tahvil satın almak veya taahhüdünde bulunmak üzere bir teklif veya davet teşkil etmemektedir. Ayrıca bu İnternet sayfasının içerdiği bilgi ve belgeler herhangi bir sözleşmeden doğan veya diğer bir yükümlülük için kaynak oluşturmamaktadır ve Schletter International B.V. ("Yayımlayan") veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından Yayımlayan'ın herhangi bir tahvilini satın almak veya satmak üzere bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.
Aşağıdaki İnternet sayfasındaki bilgi ve belgelerin içerdiği tüm ifadeler, fikirler, amaçlar ve ileriye dönük ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe, gelecekte değişebilecek hâlihazırda mevcut bilgilere, tasarılara ve Yayımlayan'ın ilgili yayım sırasındaki belirli varsayımlarına dayanmaktadır. Aşağıdaki İnternet sayfasındaki bilgi ve belgelerin temel aldığı bilgi, tasarı ve varsayımlarda bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgi ve belgeleri güncelleme konusunda, yasal gereklilikler haricinde, Yayımlayan'ın hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Aşağıdaki İnternet sayfasında yayımlanan bilgi ve belgelerin tümü veya bir kısmı, doğrudan veya dolaylı olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde, sınırında veya Amerika Birleşik Devletleri'nden veya söz konusu dağıtım, yayım veya yaymanın ilgili ülkenin geçerli yasal hükümlerini ihlâl edecek hiçbir bir ülkede, sınırlarında veya ülkeden dağıtılamaz, yayımlanamaz veya yayılamaz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı veya mukimi veya söz konusu dağıtım, yayım, paylaşım veya kullanımın ilgili yargı alanındaki geçerli yasalara aykırı olacak veya tescil veya diğer tür bir yetkilendirme gerektirecek herhangi bir eyalet, ülke veya diğer bir yargı alanının vatandaşı veya mukimi tarafından veya söz konusu bireylere yönelik bir kullanım veya dağıtım amacı taşımamaktadır.
"Onaylıyorum" düğmesine tıklayarak yukarıdaki bildiriyi okuyup anladığınızı onaylamış olursunuz.