Privacy Policy Background
Triangle MeshTriangle Mesh

Investeerdersrelaties

De volgende internetpagina bevat informatie en documenten die uitsluitend ter informatie zijn bedoeld. Zij vormen geen aanbod of uitnodiging om op effecten in te schrijven of deze te kopen, noch zijn de hierin opgenomen informatie of documenten bedoeld om de basis te vormen van een contractuele of andere verplichting en vormen zij geen aanbeveling van Schletter International B.V. ("Uitgevende Instelling") of een derde partij om effecten van de Uitgevende Instelling te verwerven of te vervreemden.
Alle verklaringen, meningen en intenties evenals toekomstgerichte verklaringen in de informatie en documenten op de volgende internetpagina zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de momenteel beschikbare informatie, plannen en op bepaalde veronderstellingen van de Uitgevende Instelling op het moment van de betreffende publicatie, die in de toekomst kunnen veranderen. In het geval van een wijziging in de informatie, plannen en veronderstellingen waarop de informatie en documenten op de volgende internetpagina zijn gebaseerd, is de Uitgevende Instelling niet verplicht om deze informatie en documenten bij te werken buiten de wettelijke vereisten.
De op de volgende internetpagina gepubliceerde informatie en documenten zijn niet bedoeld voor distributie, publicatie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, in, binnen of vanuit de Verenigde Staten van Amerika of enig ander land waar een dergelijke distributie, publicatie of verspreiding een schending zou vormen van de toepasselijke wettelijke bepalingen van die landen. Het is evenmin gericht aan, of bedoeld voor distributie naar of gebruik door een persoon die een burger of inwoner is van de Verenigde Staten van Amerika of een staat, land of ander rechtsgebied waarin een dergelijke distributie, publicatie, plaatsing of gebruik in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving of registratie of andere toestemming in een dergelijk rechtsgebied zou vereisen.
Door op de knop "Ik ga akkoord" te drukken, bevestigt u dat u het bovenstaande bericht hebt gelezen en begrepen.